3min

Xóa hẳn 1 việc ra khỏi hệ thống, không lưu lại

1 số thao tác hoặc do trùng lặp thì bạn muốn xóa khỏi hệ thống

Do 1 số quy định, nên khi muốn xóa hẳn 1 item cần thỏa các điều kiện sau

Ví dụ bạn giao việc cho đồng nghiệp mà đồng nghiệp tự bấm xóa luôn => KHÔNG được. Giải phápXóa hẳn 100% chỉ khi (tình trạng việc cuối cùng = Hủy) và (tình trạng duyệt = Hủy) và tài khoản truy cập cũng là tài khoản tạo việc đó.Xóa hẳn chỉ khi (tình trạng việc cuối cùng = Hủy)(tình trạng duyệt = Hủy)

Stt

Người thực hiện

Người duyệt

Muốn xóa hẳn

Đề xuất

1

Chính bạn

Người khác

Nhờ người duyệt bấm "Tình trạng duyệt = Hủy"

Bạn chọn tình trạng việc = Hủy hoặc Trùng. Không xóa hẳn nhưng vào danh mục đã hủy.

2

0

Chính bạn

Nhờ người thực hiện bấm "Tình trạng thực hiện = Hủy"3

Chính bạn

Chính bạn

Bạn tự bấm 2 tình trạng luôn4

Chính bạn

TRỐNG

Bạn tự bấm 2 tình trạng luônP/s: Bạn cũng có thể đổi tên công việc thành việc khác.Giải pháp khác:

Khoan nhập quản lý vào khi bắt đầu công việc mà chưa chắc chắn, có khả năng xóa luôn thì bạn tự xóa được.

Khi nào công việc thấy ổn hơn, ok hơn thì hãy nhập quản lý.

Tuy nhiên

Khi bạn có làm 1 việc, hệ thống sẽ tính thời gian. Nên dù bạn không làm nữa thì bạn cũng không nên xóa vì sẽ xóa luôn lịch sử bạn đã làm 2-4 tiếng.Khi đó quản lý nhìn vào sẽ nghĩ là bạn không làm hiệu quả hoặc bạn làm việc ngoài lề.