1min

Thao tác, cập nhật tình trạng việc chậm, muốn nhanh hơnBạn vào giao diện report và bấm vào từng hyperlink (có thể chọn open new tab) thì thao tác nhanh hơn.

Tuy nhiên đợi khoảng 2-5 phút thì bạn mới thấy tình trạng thay đổi.

Xem thêm Nút, icon Cập nhật tình trạng nhanh So sánh các view: bảng, lịch và báo cáoCác số hoặc icon đều là hyperlink
Các số hoặc icon đều là hyperlink
Chọn open link in new tab
Chọn open link in new tab