3min

Bấm nút "Đang làm" không được?

Nhiều bạn khi bấm tình trạng "Đang làm" nhưng không được.Thường bị hiện tượng này khi bấm ở view công việc. KHÔNG phải bấm ở trang ngày hôm nayTrường hợp:

1/ Item đó đang hiển thị KHÔNG phải ngày hôm nay mà thuộc ở item trong quá khứ hoặc tương lai

2/ Việc đó có thể là việc của người khác là người thực hiện nên đây là trường hợp phân quyền nên bạn không thế nào thấy nút Tình trạng trong ngày được.

Ở trường hợp 1 thì bạn sẽ nhận được 1 comment nhắc nhở và hướng dẫn:Ví dụ việc hàng ngày
Ví dụ việc hàng ngàyVí dụ việc cụ thể
Ví dụ việc cụ thểMuốn bấm "ĐANG LÀM" thì dời việc về ngày hiện tại.

Hệ thống tính giờ khi bạn bấm nút Đang làm...nên cần chính xác. Không thể tính giờ ở quá khứ hoặc tương laiItem ở đoạn giữa, vẫn còn item cùng việc này ở tiếp theo
Item ở đoạn giữa, vẫn còn item cùng việc này ở tiếp theo