2min

Việc họp hoặc nghỉ phép xuất hiện ở nhiều ngày, nhiều lần trong hộp công việcGiống SPAM ?

Hiển thị nhiều item nội dung giống nhau, chỉ khác chỉ số
Hiển thị nhiều item nội dung giống nhau, chỉ khác chỉ số

Giải thích:

1/ Khi bạn xin nghỉ hoặc đi công tác dài ngày và đã được duyệt thì hệ thống sẽ tạo tương ứng mỗi ngày 1 item ghi Họp/Nghỉ vào ngày đó

ví dụ bạn xin nghỉ 5 ngày thì sẽ là 5 item từ ngày bạn nghỉ đến ngày kết thúc

2/ Nhờ đó mà mọi người vào ngày hôm nào trong 5 ngày đó đều thấy bạn được nghỉ phép và không làm phiền bạn

3/ Tương tự 5 ngày xin phép về sớm, hoặc đi trễ đều có 1 item mỗi ngày ghi bạn đang đi trễ/về sớm.

Sẽ được thống kê vào tuần, tháng.