2min

Thời gian bắt đầu, kết thúc, hạn chót nằm ở đâu? Không thấy?Ô - Trường

Chỉnh sửa ô

Ý nghĩa, hành động

Nằm ở

Hạn chót/deadline

được

Bạn ghi dự kiến kết thúc công việc vào lúc nào? Hoặc đề xuất, yêu cầu từ người giao việc/người duyệt

Thường nằm ở Tab "Khác" vì chỉ ghi 1-2 lần, ít xài

Bắt đầu

được khi tạo ra, sau đó là không sửa được

Đây là ô bắt đầu ở dự kiến, không phải thời gian bắt đầu thực sự

Hiển thị ở ô thông tin chung. Tự nhận trong ngày cụ thể do bạn đã lên kế hoạch là hôm đó rồi

Bắt đầu thực tế

không

Là khi bạn bấm nút "Tình trạng trong ngày" = "Đang làm". Lúc đó hệ thống sẽ ghi nhận thời điểm làm việc thực tế trong ngày

Hệ thống tự động ghi nhận và sẽ thể hiện ở ô Thông tin chung.

Kết thúc thực tế

không

Là khi bạn bấm nút Tình trạng trong ngày = "Xong". Lúc đó hệ thống sẽ ghi nhận thời điểm kết thúc thực tế trong ngày

Lưu ý nếu bạn vào 1 việc ở khác ngày hiện tại và bấm Đang làm thì hệ thống sẽ báo lỗi và sẽ comment nhắc nhở bạn, cũng như chỉnh lại tình trạng việc trong ngày của việc đó về reset.

Ví dụ hôm nay ngày 26.7 mà bạn vào việc ABC của ngày 25.7 bấm "Đang làm" là sẽ không được, bị báo lỗi.

=> Giải pháp bạn phải vào đúng việc đó của ngày hôm nay hoặc dời việc đó sang ngày hôm nay. Sau đó bạn mới chọn tình trạng TRONG NGÀY = "Đang làm"