1min

Nhảy về giao diện không đúng vai trò của tài khoản truy cập?Ví dụ: bạn đang ở giao diện người thực hiện (ví dụ screen 63) mà lại nhảy về giao diện chung cho tất cả mọi người (screen 202). Trong khi tài khoản truy cập (login user) của bạn đúng là người thực hiện công việc đó.

Có 1 vài nguyên nhân, tuy nhiên nhờ bạn:

1/ Login ra và vào lại link đó

2/ Sử dụng trình duyệt khác

Nếu vẫn không thành công vui lòng đăng góp ý cho chúng tôi.

Cảm ơn