5min

Cần lấy link item để gởi, link item nằm ở đâu?Copy link từ đâu
Copy link từ đâu  1. Vào ô Thông Tin ở item
  2. Có dòng hyperlink tên: link và item
  3. Bấm chuột phải và chọn copy link addresss (hyperlink) và gởi qua chat/emailCopy link item
Copy link itemCopy link và gởi cho người khác
Copy link và gởi cho người khácCó thể có lỗi xảy ra vì lý do bảo mật hệ thống thì các bạn lấy ID và vào tìm kiếm item có ID đó

Các lỗi liên quan

not allowed item 123 in app/table 456, does not belong to Error: invalid request for allow...in ctx screenXem thêm Link của 1 item, URL 1 việc hay 1 danh sách Error: invalid request for allow...in ctx screen not allowed item 123 in app/table 456, does not belong to Nhảy sai việc, nhầm item khi mở link Dạng trang chi tiết, cụ thể