4min

Việc đã dời ở tương lai nhưng hôm nay lại làm?

Nhiều lúc lên kế hoạch không đúng như thực tế

Rất thường gặp.

Khi bạn bấm "Đang làm" ở việc trong tương lai thì hệ thống sẽ báo lỗi. Vì hệ thống tính giờ mỗi ngày.

Nếu bấm vào việc ở tương lai thì hệ thống KHÔNG tính giờ vào ngày ở tương lai được.

Giải pháp:

1/ Bạn dời lại ngày hôm nay.

Ưu điểm là checklist, comment, link, file, hình ảnh sẽ được dời theo tới việc mới2/ Tạo việc mới vào ngày hôm nay, việc kia vẫn giữ vậy

Đến tương lại nếu bạn làm tiếp việc đó thì bạn giữ, không thì bạn có thể hủy, hoặc xóa

3/ Bạn hủy việc đó và tạo mới vào ngày hôm nay4/ Bạn xóa và tạo việc mới vào ngày hôm nay

nếu bạn là người tạo, và người thực hiện và người duyệt). Xem thêm: Xóa hẳn 1 việc ra khỏi hệ thống, không lưu lạiTạo việc nhầm ngày thì nên dời hay hay hủy, tạo mới