4min

Tạo việc nhầm ngày thì nên dời hay hay hủy, tạo mớiBạn dự kiến làm việc AAA vào ngày 20.8.2021 mà bạn tạo nhầm sang 20.9.2021

Có các giải pháp:

1/ Bạn dời lại ngày chính xác.

Ưu điểm là checklist, comment, link, file, hình ảnh sẽ được dời theo tới việc mới

2/ Tạo việc mới vào ngày hôm nay, việc kia vẫn giữ vậy

Đến tương lại nếu bạn làm tiếp việc đó thì bạn giữ, không thì bạn có thể hủy, hoặc xóa

3/ Bạn hủy và tạo mới vào ngày chính xác4/ Bạn xóa và tạo việc mới vào ngày chính xác

nếu bạn là người tạo, và người thực hiện và người duyệt). Xem thêm: Xóa hẳn 1 việc ra khỏi hệ thống, không lưu lạiỞ cách 2,3 cần lưu ý:

Việc đã dời ở tương lai nhưng hôm nay lại làm?