4min

Việc đã bấm xong 100%, nhưng lại làm tiếp tục: cần sửa, nâng cấp

Trường hợp này khá thông dụng, dễ gặp trong thực tế

Final Final ... của final
Final Final ... của finalTrường hợp bạn đã bấm "Tình trạng cuối = XONG" nhưng sau đó cần bổ sung hay sửa chữa thì có các giải pháp sau

A/ Nếu sửa lại cùng ngày thì

bạn bấm tình trạng CUÔI = RESET (RỖNG, NULL)B/ Nếu không cùng ngày, KHÁC ngày thì

vào lại việc đó ở ngày và vào Tab Dời chuyển việc: bấm dời sang ngày hiện tại hoặc ngày nào đó ở tương lai mà bạn dự kiến làm.

Lúc này hệ thống tự chỉnh Tình trạng Cuối = RESET (RỖNG, NULL)

Sau đó khi nào bắt đầu làm thì lại bấm "Đang làm"

C/ Bấm tạo luôn việc mới với nội dung

Chỉ nên áp dụng trường hợp này Khi tìm lại việc cũ khá khó khăn. Khuyết điểm sẽ không tính được 1 việc bạn làm tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu ngày và đã thay đổi bao nhiêu lần.

Sau đó khi nào bạn có link việc cũ thì comment link mới vào việc việc cũ và comment link việc cũ vào việc mới để có thể nối với nhau. Bữa sau dễ tìm hơn.Xem thêm Không duyệt và muốn nhân sự cải tiến, sửa việc thì phải làm sao?