2min

Không duyệt và muốn nhân sự cải tiến, sửa việc thì phải làm sao?

Tình huống khi nhân sự làm XONG , tình trạng cuối = XONG và hệ thống tự tạo việc tiếp theo nhờ quản lý kiểm tra, duyệt giúp

Lúc này bạn sẽ có 2 cách:

Cách 1: (comment của hệ thống cũng ghi đề xuất này)1/ Link Vào việc đó của nhân sự:

2/ Vào tab bấm dời việc:

(2A) tiếp tục sang ngày mới cho cùng nhân sự này hoặc

(2B) chuyển việc qua cho 1 nhân sự khác làm giúp/hoặc phần tiếp theo

3/ Bổ sung vào nhận xét của người duyệt ở trước khi dời (việc cũ) hoặc sau khi dời (việc mới tạo)

Lúc này hệ thống sẽ tự thay đổi tình trạng "TÌnh trạng Cuối = XONG" thành "Reset"Cách 2:

1/ Tạo việc mới tên sửa lại , cải tiến công việc cũ cho nhân sự thực hiện

2/ Khi việc mới tạo ra thì Đưa link việc cũ vào comment hoặc ô cụ thểXem thêm Việc đã bấm xong 100%, nhưng lại làm tiếp tục: cần sửa, nâng cấp