4min

Việc bị trùng, xử lý ra sao? Tạo trùng do nhiều nguồn?Có nhiều kiểu tạo trùng công việc, cơ bản và hay gặp nhất là: do nhiều nguồn thông tin khác nhau, và đổ về bạn: qua email, chat, điện thoại,Xử lý các việc bị trùng ra sao?
Xử lý các việc bị trùng ra sao?Tất cả dữ liệu nên đưa về một hệ thống.

Ở topic này, chúng ta chỉ nói về việc nhập trùng dữ liệu về "Công việc" trong hệ thống SYSTEM sohoadoanhnghiep.vnStt

Nguồn tạo việc 1

Nguồn tạo việc 2

Đề xuất

Hành động

1

Bạn đã tạo dù trước hay sau

Cấp quản lý tạo cho bạn

Ưu tiên cấp quản lý: bạn copy link cũ của bạn (cho dù là có trước) đưa vào comment của link việc do cấp quản lý tạo cho bạn. Và note: Đã có từ ngày

Bấm "Tình trạng cuối = Trùng" ở việc bạn đã tạo

2

Bạn đã tạo ra trước

Nhân sự cáp dưới tạo cho bạn

Nếu cái bạn có trước, cái việc nhân sự cấp dưới tạo thì bạn nhắc nhở nhân sự trước khi tạo phải tìm kiếm xem có chưa rồi mới tạo cho bạn (trừ việc gấp khẩn cấp)

Bấm "Tình trạng cuối = Trùng" ở việc nhân sự tạo cho bạn

3

Bạn đã tạo ra trước

Đồng nghiệp ngang cấp tạo cho bạn

Ưu tiên đồng nghiệp, vì lúc đó nằm trong hệ thống báo cáo việc đã giao/đã tạo của đồng nghiệp

Bấm "Tình trạng cuối = Trùng" do bạn tạo

4

Bạn tạo ra

Bạn tạo ra

Bạn nên có thời gian CỐ ĐỊNH kiểm tra việc hàng ngày, hàng tuần, việc ở dự án

Mỗi ngày 15 phút, thứ 5 hàng tuần 60 phút Quản lý hàng ngày, hàng tuầnKiểm tra ô checklist, và ô cụ thể...nếu có thì nên copy qua item mà bạn đã chọn giữ lại.

Các comment và nhận xét thì có thể không cần copy vì cũng có link để nhảy qua xem rồi. Ưu tiên copy những ý tự bạn cho là quan trọng hoặc của sếp, quản lý hay khách hàng...

Ưu tiên theo cấp bậc vai trò, nội dung trong ô cụ thể/checklist, thời gian tạo itemCác tính năng nâng cao để có thể trộn "các việc bị trùng" là có thể thực hiện, tùy yêu cầu của doanh nghiệp. Lưu ý: Kiểu gì cũng có ưu và nhược điểm.

Lưu ý: Trùng dữ liệu nhân sự, khách hàng hay vật tư, thiết bị...sẽ bàn ở 1 chủ đề khác