3min

Tại sao không báo, không tạo item cho người đồng nghiệp của tôi

Có các lý do:

1/ Không nhập người giao/duyệt

2/ Nhập người giao/duyệt SAU KHI bấm tình trạng cuối = XONG

3/ Tình trạng cuối = XONG nhưng tình trạng trong Ngày lại không phải là XONGPhải nhập người giao/nhận trước khi bấm XONG
Phải nhập người giao/nhận trước khi bấm XONGChú ý quan sát ô người nhận xem đã có nhập hay chưa? Trước khi bấm tình trạng CUỐI = XONG thì mới có tạo thông báo cho người

Giống gởi email thì mình quan sát có người gởi hay không?Sau khi bấm tình trạng cuối = XONG, đợi 1 lúc bạn sẽ thấy comment báo đã thông báo cho người giao/duyệt

Giải pháp khácSử dụng Tab chuyển việc: Phần việc, bàn giao cho đồng nghiệpSau khi bạn sử dụng giải pháp chuyển việc, phân việc, bàn giao cho đồng nghiệp thì sẽ thấy ở Ô THÔNG TIN - Dòng việc kế tiếp có tên người đồng nghiệp này và link tới việc mới này

Xem thêm tại: Chuyển việc, dời việc Thông báo: Đã xong-Cần kiểm tra, duyệt