4min

Tôi nhớ, tôi quên hoặc việc này ở đâu ra?

Các câu hỏi này, sẽ có nhiều trường hợp

A/ Một việc bạn không hiểu ở đâu ra?

Nhờ bạn xem lại ở ô THÔNG TIN hoặc ô LỊCH SỬ, xem người tạo cho bạn hoặc link việc trước đó là từ ai, vào lúc nào

Chú ý các chỉ số ở tiêu đề công việc Chỉ số công việc

B/ Một việc bạn nghĩ đã bấm xong hôm qua rồi sao lại dời tới hôm nay nữa?

Bạn phải bấm XONG ở tình trạng cuối thì việc mới không dời. Nếu chỉ bấm XONG ở tình trạng trong ngày thì vẫn dời.

Nếu 1 việc hoàn toàn mới sẽ KHÔNG CÓ chỉ số ở tiêu đề công việc.

Trong Ô thông tin cũng sẽ KHÔNG có hiển thị việc trước đó.

Nếu việc trong quá khứ lâu hơn thì bạn vào xem danh sách theo tuần, theo tháng...

C/ Một việc bạn đã hủy sao lại xuất hiện tiếp tụcBạn phải bấm hủy ở tình trạng cuối thì mới không bị dời việc.

Xem lại ô thông tin của việc đó

Xem lịch sử công việc Biết việc này từ ai chuyển qua bạn, vào lúc nào hoặc từ chính bạn chuyển qua bạn

Xem thêm trường hợp logic các tình trạng Bảng logic thường gặp