3min

Việc có nhiều ngày thì làm sao biết được đâu là item ở ngày cuối cùng hay ngày đầu tiên?

Theo concept của SoHoaDoanhNghiep.vn, 1 việc sẽ chia ra nhiều ngày, nhiều item.

Bạn cập nhật tình trạng cuối sẽ ở ngày cuối cùng của việc đó.

Các việc có thể chỉnh sửa tình trạng khi đó là item mới tạo ngày đầu tiên hoặc là item ngày đang là cuối cùng trong chuỗi công việc đó:

Dấu hiệu item CUỐI CÙNG:1/ Ở tiêu đề có chữ [ON] hoặc icon hình cây bút✒️

2/ Việc và người kế tiếp: KHÔNG CÓ

3/ Có dòng ở ô Thông tin: Việc đang là CUỐI CÙNG/ Đầu tiên và CẬP NHẬT được tình trạngDấu hiệu item CHƯA PHẢI cuối cùng:Nếu ngày mai, hoặc tuần sau còn có việc này thì ở item này sẽ hiển thị

1/ Ở tiêu đề item có chữ [OFF] hoặc icon hình ổ khóa 🔒

1/ Việc và người kế tiếp: có tên, ngày và hyperlink để bạn click

2/ Có dòng ở ô Thông tin: item ở đoạn GIỮA, CŨ và KHÔNG chỉnh sửa được

Đây là item ở giữa giai đoạn, cũng là item cũ rồi nên KHÔNG được sửa tình trạng :Việc ở giữa hay ở đầu, cuối cùng thì xem ở ô THÔNG TIN
Việc ở giữa hay ở đầu, cuối cùng thì xem ở ô THÔNG TINCập nhật tình trạng cuối không được? Tìm kiếm công việc