2min

Lưu trang hàng ngày, tuần vào favorite trình duyệt rồi nhưng khi click nhảy lại ra trang cũ, không cập nhật mới

Tình huống:

Lưu lại 1 trang hay sử dụng vào trình duyệt, khi nhảy ra thì lại vào trang khác.

Ví dụ: trang hôm nay, tuần này, tháng này, dự án

Nguyên nhân:

Bạn lưu link dưới dạng www.sohoadoanhnghiep.vn/screen=123&clicked-id=123456789

Và link có chỉ số clicked-id là cố định trong 1 ngày hoặc 1 nhân sự, 1 chủ đề duy nhất

Và khi bạn mở ra luôn nhảy tới theo ngày đó/nhân sự đóGiải pháp:

Bạn lưu link ở dưới dạng www.sohoadoanhnghiep.vn/screen=111

Chú ý muốn xem link đúng thì nhìn vào link ở thanh trình duyệt trước khi nhảy ra link ra trang chi tiết.

Như vậy, kết quả là khi bạn click vào link lưu ở favorite thì sẽ nhảy ra trang web và nháy 1 cái để load ra trang đúng cho ngày/tuần/tháng/dự án hiện tại mà bạn muốn xem.Đây là quá trình tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian và công sức đi tìm trang của ngày hiện tại/tuần hiện tại/tháng hiện tại/dự án hiện tại