2min

Sao việc đã dời mà không thấy comment, nhận xét ở việc mới nhấtBạn có comment, có nhận xét ở item việc mà sao không thấy dời qua bên việc mới

Lý do:

1/ Bạn ghi xong và chưa lưu hoặc xác nhận

2/ Bạn ghi sau khi đã bấm chuyển, dời việc qua người khác hoặc ngày khác

Nhớ ghi, và lưu lại TRƯỚC KHI chuyển việc hay dời việc

Ở email, khi đã chuyển email rồi bạn muốn ghi hay thêm file thì phải ghi email khác.Document image