1min

Sao mở app vào buổi sáng lên quá chậm1/ Có thể tối hôm trước update hệ thống nên khi mở app lên lúc đó sẽ khá chậm vì update bản mới, tốn thời gian loadKhi update nhiều sẽ bị chậm
Khi update nhiều sẽ bị chậm2/ Còn lại các buổi sáng khác tốc độ cũng đạt như bình thường