5min

Tạo công việc, lịch họp, lịch hẹn rồi mà lại KHÔNG thấy, dù mới vừa tạoDo mình hay do phần mềm hay do mạng internet?
Do mình hay do phần mềm hay do mạng internet?Rất nhiều trường hợp mọi người than phiền là họ vừa tạo xong item rồi mà KHÔNG thấy item vừa tạo ở đâu nữa?

Dáo dác, do phần mềm chuối?Thông thường là do bạn lên kế hoạch và tạo việc ra ở TƯƠNG LAI mà sau đó bạn lại vào ngày HÔM NAY để xem việc đó có không?Trường hợp bạn tạo item họp, nghỉ hay công việc không thấy thì giải pháp:

Stt

KIỂM TRA ở mục Danh sách TÔI Đã tạo

Giải pháp khác

1

Kiểm tra Bên lịch họp "Danh sách lịch họp đã tạo" nếu là tạo bên họp

Vào xem danh sách lịch họp hẹn theo tuần/tháng. Xem theo ngày dễ bị sót vì nhớ nhầm. Tương tự vào công việc kiểm tra theo tuần tháng

2

Kiểm tra "Danh sách lịch nghỉ đã tạo" Bên lịch nghỉ nếu là tạo bên nghỉ

Vào xem danh sách lịch họp hẹn theo tuần/tháng. Xem theo ngày dễ bị sót vì nhớ nhầm. Tương tự vào công việc kiểm tra theo tuần tháng

3

Kiểm tra "Danh sách công việc đã tạo" Bên công việc nếu là tạo bên công việc

Vào xem danh sách việc theo tuần/tháng. Xem theo ngày dễ bị sót vì nhớ nhầm. Tương tự vào công việc kiểm tra theo tuần tháng

1/ Đối với trường hợp tạo 1 item (tạo từng việc, họp, nghỉ...) thì thường là tạo xong sẽ nhảy ra trang chi tiết = Thành công. 2/ Đối với trường hợp tạo nhanh nhiều item 1 lần thì phải vào nút "Việc đã tạo" ngay ở trên để kiểm tra lại.

Lạc mất thì tìm thôi :)
Lạc mất thì tìm thôi :)

Sau khi tìm ở nhiều nơi mà vẫn KHÔNG có thì vào góp ý gởi cho team phụ trách nền tảng phần mềmKhông load được item, không thấy việc mới tạo