4min

Tình trạng chốt, dự kiến, và tình trạng duyệt ở các tính năng

Mỗi tính năng yêu cầu lịch họp, nghỉ phép hay yêu cầu thanh toán, yêu cầu vật tư, thiết bị cần có : tình trạng DỰ KIẾNCó nhiều plan quá thì cứ tạo 1 cái "dự kiến"
Có nhiều plan quá thì cứ tạo 1 cái "dự kiến"

Giúp nhân sự chủ động lên yêu cầu từ sớm dù sau đó họ có thể thay đổiTới phút chót rồi mới tạo yêu cầu và chốt...bắt người duyệt xử lý gấp. Đây là tình huống BỊ ĐỘNG, chơi ép đồng đội.Vẫn tới PHÚT CHÓT nhưng chỉ là...chuyển từ tình trạng DỰ KIẾN sang "CHỐT" và thay đổi 1 ít thông tin. Nhưng lúc đó người duyệt, đồng nghiệp liên quan đã chủ động, từ khi đã có item yêu cầu ở tình trạng "DỰ KIẾN" trước đó khá lâu rồi.

Đây là tình huống CHỦ ĐỘNG. Nếu cần có thể cho thêm tình trạng NHÁP.Stt

Tính năng

Cụ thể

Tình trạng phụ trách/ yêu cầu

Tình trạng duyệt

1

Họp

Chia làm 2 loại họp ngắn (60-90 phút) và họp dài

Mặc định là : Dự kiến. Nhưng có thể sửa trước khi duyệt

Mặc định dưới 60-90 phút là KHÔNG duyệt cũng tạo item bên hàng ngày (tùy doanh nghiệp)

2

Nghỉ

Chia làm 2 loại: Nghỉ trong ngày và nghỉ dài ngày

Mặc định là chốt. Nhưng có thể sửa trước khi duyệt

Cho dưới 30 phút tạo item bên hàng ngày (tùy doanh nghiệp)

3

Thanh toán4

Vật tư, thiết bịLưu ý: Cần thay đổi khi Đã chốt, và được duyệt rồi thì sẽ phức tạp hơn. Tùy vào tính năng họp, nghỉ, yêu cầu vật tư hay thanh toán vì liên quan nhiều bên và tự động hóaXem thêm Theo tình trạng: Dự kiến, chốt, duyệt, hủy