4min

Nhảy sai việc, nhầm item khi mở linkNhảy sai item
Nhảy sai itemTrường hợp hiếm gặpNhờ bạn chú ý ở URL chỉ số pf-clicked-id= 123 trước và sau khi mở ra giống hay khác nhau

Số ID ở URL trên thanh https
Số ID ở URL trên thanh httpsHoặc bạn copy số ID đó ra rồi gắn vào lại ở 1 link khác

Nhập ID vào ô search
Nhập ID vào ô searchNếu vẫn KHÔNG ĐÚNG item thì bạn copy số ID rồi vào trang "tìm kiếm công việc" nhập số ID và tìm thấy dòng item có ID đó. Rồi click vào item

Tương tự nếu là link họp / nghỉ thì tìm trang tìm kiếm Họp hoặc NghỉGiải pháp khác:

Thay vì gởi link thì nhập nhân sự AAA vào ô "Nhập nhân sự quan tâm". Sau đó item này sẽ nằm trong danh sách việc cần quan tâm của nhân sự AAALink của 1 item, URL 1 việc hay 1 danh sách Không mở được link nhận được qua chat, email