1min

Vấn đề và giải pháp liên quan, thường gặp về checklistLàm cho có, đối phó

Việc và biểu mẫu checklist không liên quan nhau
Việc và biểu mẫu checklist không liên quan nhauNhập Checklist SAI, KHÔNG ĐÚNG:

1/ Kéo dài dưới 7 ngày: Lỗi nhân sự

2/ Kéo dài trên 7 ngày: Lỗi người quản lýNgười quản lý nên kiểm tra CHECKLIST khi nhân sự nhập vào việc trước khi nhân sự bắt đầu thực sự triển khai việc. Giúp tránh tình huống làm SAI, LỆCH HƯỚNG.