7min

Format của checklist, kiểu định dạng từng biểu mẫuFormat của 1 ô checklist/biểu mẫu:

  • Có thể kẻ bảng
  • Chèn hyperlink
  • Có màu sắc

Copy từ file excel qua

Bạn muốn copy checklist có sẵn từ file excel qua ô checklist:

  • Tùy vào nội dung/định dạng nội dung đang có ở excel
  • Có thể được nhưng cũng phải chỉnh sửa sau khi copy, dán
  • Không bảo đảm tự động hóa: copy, dời vì có thể có chứa nhiều ký tự ẩn sau khi dán vào
  • Bố cục excel nhiều cột (>10 cột), trong khi biểu mẫu ứng dụng trên di động nên tối đa 6 cộtChuyển excel thành dạng text
Chuyển excel thành dạng textTình huống này giống như bạn muốn copy nội dung file excel qua file notepad, xls to text

Giải pháp khácThay vì copy checklist tự động từ KHO checklist qua từng việc thì bạn up từng mẫu EXCEL lên KHO excel.

Sau đó hệ thống tự động copy/clone file excel vào từng việc.

Lúc này người dùng sẽ tải file excel về, điền nội dung vào và up lên lại chỗ item công việc, xóa file excel cũ.

Mỗi lần chỉnh sửa nội dung file excel thì làm lại các bước như trên.