3min

Kho checklist, tạo biểu mẫu có sẵnĐây là các mẫu chung, mỗi lần xài thì người dùng sẽ chọn mẫu này rồi sau đó truy xuất (cũng là 1 dạng copy)

Sau khi truy xuất thì mọi người mới ghi và điền nội dung vào chỗ item mới truy xuất ra.KHÔNG ghi nội dung chi tiết (thời gian, tình trạng công việc, tên khách hàng...), hoặc chéo sẵn vào item mẫu ở KHO vì đây là file mẫuTương tự như có 1 tờ khai mẫu thì người muốn khai cần đi copy tờ khai đó rồi mới ghi nội dung vào tờ khai.

Còn nếu điền sẵn chi tiết vào tờ khai đó thì sẽ mất luôn nội dung mẫu có sẵn.

Trường hợp SAI ở kho checklist

KHÔNG điền chi tiết vào item mẫu
KHÔNG điền chi tiết vào item mẫuSơ đồ hướng dẫn
Sơ đồ hướng dẫn