5min

Trường hợp ô người giao, người duyệt KHÔNG CÓTrong 1 số trường hợp, sẽ có ô người giao/người duyệt/hỗ trợ không có thông tin. Là do lúc nhập không nhập, đây không phải là lỗiStt

Nhập ở giao diện

Mặc định ở ô người giao/duyệt/hỗ trợ

Cụ thể

Xem thống kê

1

Tạo việc cho đồng nghiệp

Là tài khoản đăng nhập

Do người nhập tự xóa tài khoản mặc định ở ô này và cho về KHÔNG.

Không có "Danh mục bạn đã tạo cho đồng nghiệp" xem riêng được mà chỉ xem được ở danh mục tất cả việc bạn đã tạo.

2

Tạo việc ở vai trò người TRUNG GIAN

KHÔNG CÓ

Trường hợp này, người thực hiện cũng là người duyệt

Danh mục bạn là người trung gianNhững việc không quá quan trọng thì KHÔNG CẦN nhập người vào ô Giao/Duyệt/Hỗ trợ. Như vậy, lúc này người thực hiện đang được xem là đa vai trò = Người thực hiện và người duyệt

Giúp giảm bớt thông báo.Một người muốn quan tâm, theo dõi việc này thì nhập tài khoản vào ô "Quan tâm, theo dõi" và việc này sẽ xuất hiện ở Danh sách cần theo dõiBẤT TIỆN khi tạo việc không có người giao/duyệtNếu không có người duyệt, giao thì khi thực hiện XONG sẽ không có tạo thông báo cho ai cả. Đây cũng là Ưu và Nhược điểm => Nên bạn cần chuyển việc này qua người liên quan để nhờ kiểm tra giúpRỦI RO khi tạo việc không có người giao/duyệtTrường hợp này người thực hiện tự cho phép XÓA hẳn việc này. Do họ có quyền người duyệt và bấm tình trạng DUYỆT = "HỦY". Và không thể khôi phục được

Đề xuất: nên có 1 nick ảo, tài khoản ảo cho từng phòng ban. Khi tạo việc thì có thể add nick ảo vào vai trò quản lý/duyệt. Khi đó nhân sự thực hiện KHÔNG thể xóa dễ dàng. Và mọi việc liên quan thống kê trong nick ảo đó. Nhân sự phòng ban sẽ kiểm tra định kỳ và thay phiên nhau quản lý nick ảo này.