1min

Tạo việc ở dự án

Trường hợp tạo việc ở các tính năng dự án như: dự án của tôi, tình trạng của cả dự án...thì tự động nhận dự án. Tuy nhiên bạn phải đợi 1 lúc mới thấy tự động hiển thị phần dự án

Không nên add lại dự án khi vừa tạo ra khi sử dụng ở các phần tính năng nàyUpdated 12 Oct 2021
Did this page help?
Yes
No