3min

Tạo 1 việc Giống nhau cho nhiều người thực hiện

Bạn muốn tạo việc cho 2 người trở lên với

+ Tiêu đề việc Giống nhau

+ Kèm theo checklist, và phần cụ thể Giống nhau

Có các giải pháp sau:

A/ Vào trang tạo nhanh cho đồng nghiệp:

Ghi việc tiêu đề giống nhau và mỗi người thực hiện thì ở từng dòng khác nhau

Sau khi tạo 2 hay nhiều việc ra, bạn vào từng việc và copy/dán nội dung vào ô cụ thể/checklist ở việcB/ Vào tạo chi tiết:

Tạo việc và ghi chi tiết cho 1 người, sau đó copy nội dung

Sau đó lặp lại và dán nội dung cho người kế tiếp.

2 giải pháp A và B cũng khá thủ công trong trường hợp tạo 1 việc giống nhau cho nhiều người cùng thực hiện.

C/ Sử dụng công cụ chuyên biệt: chỉ nên xây dựng khi doanh nghiệp xài nhiều

Nếu doanh nghiệp sử dụng nhiều các thao tác tạo việc GIỐNG NHAU cho nhiều nhân sự thì ĐỀ XUẤT xây dựng module "Tạo việc hàng loạt GIỐNG NHAU cho NHIỀU người thực hiện"

Module này khá tiện lợi trên di động Giống nhau từ tiêu đề, ô cụ thể, ô checklist, và comment cho từng nhân sự khác nhauD/ Sử dụng công cụ tạo việc định kỳ: 1 việc giống nhau cho nhiều người thường thường là dạng việc định kỳ, lặp đi lặp lại...theo tuần/tháng/quý/năm

Ví du: báo cáo tuần, báo cáo tháng

Công cụ tạo việc định kỳ: cho từng phòng ban, từng nhân sự theo thời gian lặp lại, chu kỳ

Giảm việc nhắc nhở nhờ tự động hóa