1min

Trong 1 giao diện mà có chữ vừa lưu và xác nhận1/ Chữ Lưu dành cho các phần điền form, biểu mẫu hoặc thay đổi ở phía trên.

2/ Chữ Xác nhận nút dành cho nhập comment.Document image