1min

Tốc độ cập nhật việc chậm, quá chậm

Có thể do bạn sử dụng view báo cáo report để cập nhật công việc nên bị chậm.

Chú ý: Ở view này hỗ trợ có cái nhìn tổng quát (OVERVIEW) và có từng nút thay đổi tình trạng giúp click nhanh nhưng nhược điểm tốc độ cập nhật thay đổi chậm.

Thông thường các report/báo cáo ở các hệ thống khác sẽ KHÔNG được cập nhật việc. Ở đây SoHoaDoanhNghiep.vn đã cải tiến để tiện dụng hơn khi các bạn vừa xem được Overview tổng quát vừa có thể cập nhật bằng click các nút nhanh.

Tuy nhiên, Bạn muốn xem tình trạng thay đổi ngay lập tức thì vào view hạng mục/chọn từng icon phù hợp và vào từng item sau đó click thay đổi tình trạng. Ở đây sẽ rất nhanh

Mỗi view sẽ có ưu và nhược điểm để các bạn chọn lựa nên xài lúc nào.

Xem thêm So sánh các view