2min

Tìm kiếm công việc

Vào trang tìm kiếm công việc. Ưu tiên tìm theo số ID

Chú ý cột "Cuối" là ký hiệu của việc cuối cùng

Lưu ý: item cuối cùng, mới nhất thì ở cột CUỐI/LAST có chữ LAST hoặc rỗng (không có ký tự). Còn chữ Reset là item chưa mới cuối cùng, chưa phải mới nhấtTình trạng công việc cuối cùng Việc có nhiều ngày thì làm sao biết được đâu là item ở ngày cuối cùng hay ngày đầu tiên?