1min

Tiêu đề có icon, emoji

Các emoji thể hiện các yếu tố quan trọng
Các emoji thể hiện các yếu tố quan trọngCác Emoji giúp mọi người nhìn vào và thấy ngay các yếu tố:Stt

Icon, emoji

Ý nghĩa

Ghi chú

1

✍️

Được chỉnh sửa vào item này

Có phải hôm nay hay là item cuối không?

2

🔥

Việc này có hạn chót3

Việc quan trọng4

✅ ☑️

Có checklist

Có thể là checklist tự gõ ☑️ oặc checklist lấy tự động từ kho dữ liệu ✅

5

➡️

Đã dời ngày cho bản thân6Đã chuyển người

Updated 19 Aug 2021
Did this page help?
Yes
No