5min

Mô tả - công thức

Tương tự như gởi email Forward và Reply thì sẽ có 1 hay nhiều chữ Re trong tiêu đề email gởi lại.

Chỉ số

Dành cho

Cụ thể

Ý nghĩa

T - Tự động dời

Bản thân

Hệ thống tự dời việc sang ngày làm việc kế tiếp/ngày mai cho bạnH - Dời về hôm nay

Bản thân

Bạn hoặc người khác đã lên kế hoạch việc này ở tương lai và bạn muốn đưa về hôm nay để thực hiện

Giúp nhanh hơn thay vì thao tác phải bấm chọn ngày hôm nay và bấm dời ngày. Thể hiện thay đổi kế hoạch, dự kiến.

D - Dời ngày

Bản thân

Bạn tự chọn ngày và bấm dời sang ngày khác. Không nhất thiết phải là ngày mai

D - Việc có trong danh sách hôm nay nhưng bạn không làm gì, dù chỉ vài phút

L - Làm tiếp

Bản thânL - Việc bạn đã làm 1 phần việc nhưng chưa xong

P - Phân việc

Đồng nghiệp

Bạn phân việc, comment, file sang cho đồng nghiệp Bạn được nhập vào ô "Người giao/duyệt"

P - Bạn phân việc cho đồng nghiệp nhưng bạn vẫn chịu trách nhiệm chính (80%)

B - Bàn giao

Đồng nghiệp

Bạn bàn giao việc, comment, file sang cho đồng nghiệp Bạn được nhập vào ô "Người quan tâm"

B - Bạn không còn chịu trách nhiệm chính nữa mà là người nhận/ đồng nghiệp của bạn (20%)Công thức tên công việc mới sau khi dời, chuyển

Các yếu tố trong tên công việc
Các yếu tố trong tên công việc
Các yếu tố trong tên công việc
Các yếu tố trong tên công việc

Chỉ số càng lớn tức việc kéo dài nhiều ngày, có thể qua nhiều người hoặc là 1 việc đang gặp khó khăn, trở ngạiVí dụ

Chỉ số

Cụ thể

Đánh giá

5_D_H_L_2P

1 ngày có việc trong danh sách nhưng không làm gì + 1 ngày dời việc từ tương lai về hiện tại+1 ngày có làm nhưng chưa xong + 2 lần phân việc qua lại cho người khác

Bình thường.

5_3D_2L

3 ngày có việc trong danh sách nhưng không làm gì + 2 ngày có làm nhưng chưa xong

Lên kế hoạch không tốt, kế hoạch và thực tế lệch nhiều

19_3H_3L_4B

3 lần lên kế hoạch ở tương lai và dời về hiện tại+ 3 ngày có làm nhưng chưa xong + 4 lần bàn giao việc qua lại

Việc bàn giao qua lại nhiều khâu => Xem lại

8_4T_2L_2D

4 lần hệ thống tự dời + 2 lần có làm nhưng chưa xong + 2 ngày có việc trong danh sách nhưng không làm gì

Không tự lên kế hoạch hàng ngày. Không cập nhật công việc cuối ngày

Lưu ý: Việc ở tương lai có thể do người khác giao cho bạn và được bạn đưa về ngày hiện tại để làm

Chuyển việc cho người khác Chuyển việc, dời việc