5min

Thông tin cần thiếtThời gian họp định kỳ nội bộ

Lịch họp

Định kỳ

Nội dung

Kéo dài

Phòng ban

Theo ngày

Theo tuần

Đầu tháng

Theo quý

Theo nămHọp theo dự án

Lịch họp

Định kỳ

Nội dung

Kéo dài

Phòng ban

Khách hàng/Doanh nghiệp

Định kỳĐột xuất

Thời gian hẹn, gặp gỡ khách hàng, đối tác:

Ở tỉnh, đi công tác

Họp 1 mình hay có đồng nghiệp hỗ trợThời gian họp

Người họp

Địa điểm, vị trí

Nội dung chuẩn bị

Công việc sau khi họp

Vai trò / Phân quyền:

Ai là người duyệt?

Giám đốc

Trưởng bộ phận, trưởng phòng

Quản lý trực tiếp