2min

Họp nội bộ nhiều là do đâu?

Document imageDo xài chat nhiều quá nên mất hẳn kỹ năng "lên kế hoạch và thực thi theo ngày, tuần, tháng" nên thường xuyên họp nội bộ nhiều hơnKhông có công cụ quản lý theo ngày tháng năm và dự án: Cho từng cả nhân, cho từng phòng banNhân sự dùng bộ não để nhớ việc thay vì có APP cho toàn thể công ty sử dụng, lưu trữ, báo cáo tự động giúp nhân sự => Nhân sự hay quên => Họp để nhắc nhở, báo cáo thay vì HỌP để nâng cao chất lượng công việcUpdated 14 Oct 2021
Did this page help?
Yes
No