3min

Thông báo - NotificationKhông thấy thông báo

=> Làm sao biết được việc

Theo GTD (Getting Things Done) thì thông báo quá nhiều sẽ làm chúng ta rối.

Ví dụ:

Bạn nhận được thông báo thứ 3 tuần sau, hoặc 15 ngày nữa làm việc A từ người khác giao cho bạn.

=> Bạn rối, quá nhiều thông báo hôm nay nhận được mà chưa cần thiết

Tuy nhiên các thông báo này làm ảnh hưởng và xao nhãng công việc của bạn.Quá nhiều phần mềm, phần mềm nào cũng nhiều thông báo, nhiều nhắc nhở
Quá nhiều phần mềm, phần mềm nào cũng nhiều thông báo, nhiều nhắc nhởNhận bao nhiêu lời nhắc 1 ngày
Nhận bao nhiêu lời nhắc 1 ngàyGiải pháp

Bạn có trang tập hợp việc theo ngày, tuần, tháng, năm, và theo dự án: tất cả đều liên kết nhau.

Người khác nhắn bạn thứ 3 tuần sau, hoặc 15 ngày nữa sẽ rơi vào trang tuần sau, hoặc tháng sau.

=> Mỗi tuần bạn quy định bỏ ra 15 phút vào thứ 3 hoặc/và thứ 5 hoặc/và thứ 6 để xem các việc KHÔNG Thuộc tuần này và trao đổi với người giao việc

=> Tăng thói quen, giảm thông báo...làm sao nhãng.

Lưu ý: Thông báo không phải là công việc

Chúng tôi ưu tiên HỘP cần làm là nơi tập trung tất cả công việc của bạn.

Xem thêmThông báo Notification khác gì với việc "Đã xong cần kiểm tra"