2min

not allowed item 123 in app/table 456, does not belong to

Lỗi này có 1 số nguyên nhân có thể sau:

1/ Ở trang cụ thể nhưng không có số ID (trừ trang vừa tạo mới)

2/ Chỉ có copy link có screen, còn bỏ số ID

3/ Bảo mật không cho click vào link

4/ Không có tài khoản hoặc chưa đăng nhập vào.

Lỗi ở item cụ thể
Lỗi ở item cụ thể

Document imageCách xử lý1/ Lưu ý số ID : Link của 1 item, URL 1 việc hay 1 danh sách

2/ Vào ô tìm kiếm theo số ID Nhảy sai việc, nhầm item khi mở link

3/ Copy ở dòng có số ID và mở link ở đóXem thêm: Cần lấy link item để gởi, link item nằm ở đâu? Không mở được link nhận được qua chat, email