5min

Chỉ là suy nghĩ, ý tưởng thì lưu vào đâu?Theo lý thuyết Getting Things Done thì hộp công việc cũng là nơi lưu trữ ý tưởng giúp cho bạn.

Thay vì bạn phải nhớ, hệ thống sẽ lưu trữ giúp bạn, giải phóng bạn.

Ví dụ: buổi tối 21h bạn có ý tưởng thông điệp chương trình ABC thì đừng ngại ngần hãy nhập cho nó vào ô công việc...ngày mai hoặc ngày nào đó trong tương lai

Sáng mai bạn xem hộp công việc bạn đọc thấy ý tưởng của bạn hôm qua thì bạn có thể chọn các hướng như sau:

  1. Ghi thêm hướng phát triển cho ý tưởng
  2. Dời qua ngày khác
  3. Chuyển qua người khác
  4. Hoặc xóa đi

Hãy nhớ, bộ não không phải là nơi lưu trữ công việc, hay ý tưởng. Càng dùng bộ não lưu trữ việc bạn càng chậm chạp và tự gây căng thẳng cho mình

Mọi thứ không cần phải lưu trữ vào đầu
Mọi thứ không cần phải lưu trữ vào đầu

Thà là bạn tạo "RÁC" trong hệ thống rồi bạn xóa đi hàng ngày hơn là bạn tạo rác ngay trong đầu mình. Hãy nhớ 100 rác ý tưởng thì sẽ có 1 ý tưởng hay.