2min

Thao tác khó khăn trên di động, hoặc di động hiển thị không đẹp, bị bể, tràn lề

Một số trang nhiều thông tin sẽ hiển thị không đẹp trên di động.

Điều này đúng với mọi hệ thống.

Trang thao tác khó:

  • Tạo việc nhanh cho đồng nghiệp, nhập danh sách đồng nghiệp vào từng ô là khá nhỏ.

Trang khó nhìn, có thể bị bể, tràn lề

  • Trang báo cáo, tổng hợp: Nhiều cột

Giải pháp:

1/ Lật màn hình di động nằm ngang và thao tác lại

2/ Sử dụng trang này trên máy tính