7min

Tạo việc cho dự ánCó nhiều cách tạo việc cho dự án

I/ Kiểu chuyên cho dự án

Vào danh sách dự án - Chọn 1 dự án

Ở các giao diện sau đó bạn sẽ Không cần phải chọn dự án lạiA/ Tạo từng việc đơn lẻ cho từng người  1. Vào phần dự án (của tôi, hoặc cả dự án)
  2. Vào trang tạo việc dạng CỤ THỂXem tại Tạo tiêu chuẩn, tạo chi tiếtB/ Tạo nhiều việc KHÁC NHAU CHO NHIỀU NGƯỜI

  1. Vào phần dự án chung (quản lý tình trạng dự án)
  2. Chọn tạo việc hàng loạt cho đồng nghiệpMỗi lần chỉ được mở cùng lúc 1 dự án ở 1 trình duyệtTạo việc nhanh

||/ Kiểu bình thườngTạo chi tiết hoặc hàng loạt ở giao diện bình thường, sau đó vào item đã tạo chọn dự án.