1min

Quy trình xét duyệt, yêu cầuStt

Nội dung

Cụ thể

Đề xuất

1

Cấp giữa chưa bấm duyệt hay tình trạng gì mà cấp sau đã bấm Duyệt - Hủy

Cấp trên có thể nhận thông tin gì đó từ khách hàng và vô bấm luôn.

Sẽ có thông báo khi HỦY đến các bên liên quan

2

1 người tham gia nhiều vai trò : Yêu cầu - duyệt hoặc yêu cầu - mua hàng

3

Mặc định là có 10 khâu xét duyệt, nhưng có vài tình huống rút lại 5 khâu: Bỏ lượt

Ví dụ gấp hoặc giá trị nhỏ. Không liên quan khâu thiết kế....

Nút bỏ lượt, hoặc chuyển việc

4

Cấp phía sau đã DUYỆT - hoặc HỦY thì các bước trước đó bị KHÓA thay đổi

Chỉ được comment. Còn các ô tình trạng, số lượng hoặc tất cả các ô bị khóa

Muốn sửa/thay đổi phải nhờ cấp phía sau, người đã bấm "DUYỆT" hoặc "HỦY' thay đổi tình trạng