9min

Tạo tài khoản mới

Vào link dành cho tài khoản admin

Lưu ý: Đặt tên username nên trùng với phần email, không bao gồm @tenmien phía sau

A. Cách tạo tài khoản mớiB. Vào chi tiết bổ sung thông tin cụ thể

  • CMND
  • Ngày sinh
  • Tên truy cập - mật khẩuLưu ý:

  • Chọn nhóm "Nội bộ" khi tài khoản là nhân viên công ty
  • Chọn công ty hiện tại: link và nhập công ty đang công tác