5min

Khóa - chặn tài khoản cũ, nhân sự nghỉ việc

Khi một nhân sự nghỉ việc thì cần chặn tài khoản của nhân viên này truy cập, không nên xóa hẳn.

Chỉ cần làm theo hướng dẫn như sau.

1/ Vào link dành cho admin

2/ Vào khu vực quản lý dữ liệu - quản lý tài khoản

3/ Tìm chọn tài khoản nhân sự đã nghỉA/ Tại ô Thuộc nhóm/Type:

  • Click bỏ chọn "Nội bộ" : Nội bộ là những nhân sự ĐANG còn làm việc tại công ty.
  • Và Chọn "Nhân sự cũ": Nhân sự cũ chính là những nhân sự đã chia tay công ty, nghỉ việc.
Chọn nhân sự cũ
Chọn nhân sự cũ

B/ Tại ô Công ty hiện tại:

  • Bỏ chọn công ty mình
  • Nhập công ty mới của nhân sự (nếu biết)

Sau đó, bạn bấm lưu lại

Trường Username, password:

Xóa tài khoản và mật khẩu hiện tại