4min

Tạo file pdf, in file pdf, excel theo mẫu ở đâu?

In theo mẫu pdf hoặc excel

Bạn vào item đó

1/ TÌm nút tên: Tạo file hoặc tên in file

  • PDF có chữ ký
  • PDF không chữ ký
  • PDF Trắng
  • Excel

2/ Bạn chọn vào mục nào bạn muốn in ra

3/ Bạn Đợi 1-10 phút (có giải pháp nhanh hơn)

4/ Kéo xuống dưới xem file đã in ra

Chú ý: File mới nhất ở trên đầu. Bấm refresh - F5 để cho chắc

Xem hình ảnh minh họa đính kèmDocument imageDocument image

Xem thêm In ra PDF từ webUpdated 28 Apr 2022
Did this page help?
Yes
No