2min

In ra PDF từ webMột số trường hợp các bạn muốn chuyển trang web ra pdfVí dụ: Trang họp 3 tuần liên tiếp

Có 4 giải pháp1/ In ra theo mẫu PDF đẹp, hyperlink tới từng item

Nên làm cho các bản báo cáo đẹp, ưu tiên dành cho khách hàng

2/ Vào trang hàng tháng xem trực tiếp, realtime được các tuần

3/ Chụp hình trang giao diện này

4/ Lưu trang dưới dạng PDF : Xem Hướng dẫn lưu 1 trang web thành pdfXem thêm Tạo file pdf, in file pdf, excel theo mẫu ở đâu?