8min

Tại sao tôi là quản lý mà nhân sự lại là người duyệt, còn tôi là người thực hiện?

PHÂN THEO VAI TRÒ ở từng việc cụ thể (Không chỉ theo cấp bậc phòng ban) Thợ AAA ở công trường yêu cầu 10 cái máy lạnh thì người trưởng phòng vật tư BBB trong việc "cung cấp 10 máy lạnh này" ở vai trò "người thực hiện" còn anh nhân sự cấp dưới AAA lại là "người giao" việc này.

Cấp bậc vai trò là phòng ban quy định. Còn trong từng việc cụ thể thì có khi ngược lại. Không phải anh trưởng phòng lúc nào việc gì cũng là người giao cả. Có khi trưởng phòng là người thực hiện, còn nhân sự trong phòng lại là người giaoConcept: Mọi yêu cầu từ APP yêu cầu nghỉ phép, APP lịch họp, APP yêu cầu thanh toán, APP yêu cầu vật tư...đều đổ về 1 APP công việc để người thực hiện và người duyệt đều KHÔNG PHẢI bị sót thông tin

Phối hợp tự động hóa. Tránh Nhiều trường hợp người duyệt hỏi: ủa sao lúc nào không thấy yêu cầu đâu?Trường hợp này là do 1 việc có 2 view góc nhìn và trái ngược nhau và logic.

1/ Ở App xin nghỉ:

Nhân sự AAA đăng yêu cầu nghỉ phép và bạn là quản lý BBB là người ở vai trò duyệt

Ở App xin nghỉ bạn là quản lý BBB click vào được trạng thái duyệt, còn nhân sự AAA click được trạng thái yêu cầu

B/ Ở App công việc :Cần Duyệt mà không thấy chỗ DUYỆT - BỊ ẨN

có nghĩa là cần duyệt ở APP yêu cầu họp, nghỉ, thanh toán, vật tư....còn ở APP Công việc thì bạn là người thực hiện => Bạn vào ô cụ thể ở item Công Việc => Sẽ thấy link tới item bạn cần bấm duyệt (họp hẹn, nghỉ phép, thanh toán, vật tư) => Bấm duyệt hoặc hủy => Bên item Công ViệcTrong hộp công việc của bạn sẽ có việc:

"Cần duyệt_cho nhân sự AAA nghỉ phép"

Ở việc này thì bạn là người thực hiện việc "duyệt" và bạn chỉ có thể bấm vào ô trạng thái "Công việc trong ngày" và trạng thái "Công việc cuối"

=> Còn nhân sự AAA của bạn mới là người click được trạng thái duyệt.

Chúng tôi tự động hóa khi bạn click duyệt ở APP xin nghỉ thì APP công việc của bạn sẽ được cập nhật theo2 view khác nhau: 1/ Ở App này thì bạn là người duyệt 2/ Còn ở App công việc bạn là người thực hiện Cùng 1 việc nhưng 2 App là 2 vai trò khác nhau. Chúng nối và tự động hóa cập nhật

Stt

App 1

Vai trò 1

App 2

Vai trò 2

1A

Xin nghỉ

Người yêu cầu nghỉ phép

Công việc

Người giao (việc duyệt đó)

1B

Xin nghỉ

Người duyệt

Công việc

Thực hiện (việc duyệt đó)

2A

Đặt lịch hẹn, họp

Người phụ trách

Công việc

Người giao (việc duyệt đó)

2B

Đặt lịch hẹn, họp

Người duyệt

Công việc

Thực hiện (việc duyệt đó)

3A

Yêu cầu thanh toán

Người yêu cầu thanh toán

Công việc

Người giao (việc duyệt đó)

3B

Yêu cầu thanh toán

Người duyệt thanh toán

Công việc

Người thực hiện thanh toán

1/ Giả sử ở APP yêu cầu thanh toán, bạn AAA là người thực hiện còn bạn BBB là người duyệt kinh phí 2/App công việc cũng vai trò vậy luôn thì người thực hiện việc duyệt chi trả kinh phí AAA lại chính là nhân sự AAA => Vô lý. => Nên logic là 2 view khác nhau nên vai trò cũng phải ngược nhau

Nên logic là sẽ ngược nhau.Người yêu cầu thanh toán tạo lệnh thì chỉ có 5-15 phút, nhưng người duyệt thanh toán có khi cần tới 5 tiếng hoặc có khi vài ngày để hoàn thành nó (bấm đang làm)Sơ đồ ví dụ
Sơ đồ ví dụGiải pháp khác:

tạo việc kiểu Trung Gian Vai trò người trung gian, tạo việc giúp, tổng đài, truyền tinQuy trình xin nghỉ phép Quy trình tạo lịch hẹn, họp, gặp Cần duyệt mà không thấy chỗ duyệt, ô duyệt bị ẩn