3min

Tại sao phải bấm 2 lần Duyệt và Xong ở 2 nơi khác nhau

Nhiều bạn thắc mắc sao tôi đã bấm duyệt bên App Họp , App Nghỉ, App công việc của người khác mà vẫn phải bấm Xong ở bên phần công việc của bạn í.

Lý do đây là quy trình như sau:

A. Bên App công việc

Bạn vào bấm Tình trạng duyệt cho công việc của nhân sự AAA. Ở đây có khả năng: Duyệt, Không duyệt hoặc Hủy.

Còn việc bên bạn là "Kiểm tra và chỉnh sửa" thì bạn vẫn cần tiếp tục, nhiều lúc thời gian bạn sửa còn nhiều hơn bạn AAA làm.

Nên bấm tình trạng Duyệt cho nhân sự AAA thì có thể chỉ có 2-3 phút. Nhưng bên chỗ công việc của bạn thì kéo dài tới 7-8 tiếng.Có liên quan nhưng cần tách làm 2 phần 1/ Bên chỗ việc của người khác: Bạn là người duyệt bấm tình trạng nhanh (Duyệt/Không duyệt/Hủy) và đánh giá: tối đa 5 phút 2/ Bên chỗ việc của bạn: Bạn là người thực hiện và tiếp tục cải tiến việc đó (thời gian khá lâu)B. Bên App duyệt nghỉ, duyệt họp, kinh phíTương tự trước khi bấm duyệt bạn có khi đã kiểm tra và trao đổi với nhân sự và việc duyệt này tốn 15 phút-1 tiếng.

Còn bấm duyệt nghỉ, họp (duyệt, không duyệt, hủy) thì có khi chỉ có 5 phút.