9min

Cần duyệt mà không thấy chỗ duyệt, ô duyệt bị ẩn

Cần Duyệt mà không thấy chỗ DUYỆT - BỊ ẨNHÀNH ĐỘNG:

=> Bạn vào ô cụ thể ở item Công Việc => Sẽ thấy link tới item bạn cần bấm duyệt (họp hẹn, nghỉ phép, thanh toán, vật tư) => Bấm duyệt hoặc hủy => Bên item Công ViệcCHI TIẾT

Trường hợp này là do 1 việc có 2 view góc nhìn và trái ngược nhau và logic.

có nghĩa là cần duyệt ở APP yêu cầu họp, nghỉ, thanh toán, vật tư....còn ở APP Công việc thì bạn là người thực hiện1/ Ở App xin nghỉ:

Nhân sự AAA đăng yêu cầu nghỉ phép và bạn là quản lý BBB là người ở vai trò duyệt

Ở App xin nghỉ bạn là quản lý BBB click vào được trạng thái duyệt, còn nhân sự AAA click được trạng thái yêu cầu

B/ Ở App công việc :Trong hộp công việc của bạn sẽ có việc:

"Cần duyệt_cho nhân sự AAA nghỉ phép"

Ở việc này thì bạn là người thực hiện việc "duyệt" và bạn chỉ có thể bấm vào ô trạng thái "Công việc trong ngày" và trạng thái "Công việc cuối"

=> Còn nhân sự AAA của bạn mới là người click được trạng thái duyệt.

Chúng tôi tự động hóa khi bạn click duyệt ở APP xin nghỉ thì APP công việc của bạn sẽ được cập nhật theo2 view khác nhau: 1/ Ở App này thì bạn là người duyệt 2/ Còn ở App công việc bạn là người thực hiện Cùng 1 việc nhưng 2 App là 2 vai trò khác nhau. Chúng nối và tự động hóa cập nhật

Stt

App 1

Vai trò 1

App 2

Vai trò 2

1A

Xin nghỉ

Người yêu cầu nghỉ phép

Công việc

Người giao (việc duyệt đó)

1B

Xin nghỉ

Người duyệt

Công việc

Thực hiện (việc duyệt đó)

2A

Đặt lịch hẹn, họp

Người phụ trách

Công việc

Người giao (việc duyệt đó)

2B

Đặt lịch hẹn, họp

Người duyệt

Công việc

Thực hiện (việc duyệt đó)

3A

Yêu cầu thanh toán

Người yêu cầu thanh toán

Công việc

Người giao (việc duyệt đó)

3B

Yêu cầu thanh toán

Người duyệt thanh toán

Công việc

Người thực hiện thanh toán

4

Công việc (item 1)

Người thực hiện A Người duyệt B

Công Việc (item 2)

Ngược lại với item 1 Người thực hiện là B Người duyệt là A

1/ Giả sử ở APP yêu cầu thanh toán, bạn AAA là người thực hiện còn bạn BBB là người duyệt kinh phí 2/App công việc cũng vai trò vậy luôn thì người thực hiện việc duyệt chi trả kinh phí AAA lại chính là nhân sự AAA => Vô lý. => Nên logic là 2 view khác nhau nên vai trò cũng phải ngược nhauNên logic là sẽ ngược nhau.Người yêu cầu thanh toán tạo lệnh thì chỉ có 5-15 phút, nhưng người duyệt thanh toán có khi cần tới 5 tiếng hoặc có khi vài ngày để hoàn thành nó

Người duyệt ở APP YÊU CẦU sẽ vào item ở APP CÔNG VIỆC bấm "Đang làm" ở vai trò thực hiện.Việc duyệt ví dụ duyệt thiết kế...cũng tốn khá nhiều thời gian. Không chỉ đơn giản là bấm duyệt. Nên ở việc"Cần duyệt thiết kế" thì bạn là người thực hiện...và nên bấm nút "Đang làm" để tính giờMuốn chấm từng nhân sự đánh giá ra sao thì người quản lý vào việc của từng nhân sự đó đánh giá, chấm điểm

5 nhân sự tương ứng 5 tờ giấy/5 item khác nhau => Người quản lý vào nhận xét và ký ở từng tờ giấy/item đó Còn việc hiển thị ở người quản lý là : (Cần duyệt) 5 tờ giấy/5 item của 5 nhân sự. Việc này link tới 5 item của 5 nhân sự

Nhân sự KHÔNG hài lòng đánh giá của người quản lý thì cũng có thể vào việc (CẦN DUYỆT) đó của người quản lý cho nhận xét = 2 chiều

Nếu bạn thấy chưa ổn thì có thể xài công cụ tạo việc kiểu trung gian Vai trò người trung gian, tạo việc giúp, tổng đài, truyền tinQuy trình xin nghỉ phép Quy trình tạo lịch hẹn, họp, gặp Tại sao tôi là quản lý mà nhân sự lại là người duyệt, còn tôi là người thực hiện?