2min

Sai sót thường gặpThao tác

Làm sai quy trình

Nhân sự chưa làm, chưa xong mà quản lý đã bấm duyệtLỗi thao tác do người dùng
Lỗi thao tác do người dùng

Cải tiến về mặt hệ thống là sẽ KHÔNG CHO DUYỆT khi nhân sự thực hiện chưa bấm tình trạng.