3min

Lỗi internal server Error

Banner hiển thị lỗi "internal serverr Error.

Lỗi này bị báo do xài link ở server riêng, không phải link có dạng thông dụng như https hay www

Dạng link nội bộ: Z:\2020\CONG TRINH\ABC

Do đó không thể lưu vào ô link được

Do link không phải dạng https hay www
Do link không phải dạng https hay www

Giải pháp:

Sử dụng ô có ghi chữ dành cho link của server riêng

Bạn có thể ghi kiểu text thông thường và tô màu vào theo các phiên bản: draft, version 1,2,3 hoặc các chi tiết:

  • Link nhà bếp: Z:/Bep
  • Link phòng ngủ: Z:/Phong_ngu
  • Link phòng khách: : Z:/Phong_khach
Document imageUpdated 30 Jul 2021
Did this page help?
Yes
No