2min

Mở cùng 1 trang cụ thể mà nhiều tab, giống nhau1 trang việc giống nhau nhưng mở ở nhiều tab nên

1/ Khi lưu thì nội dung bị mất vì đè lên nhau

2/ Khi bấm tình trạng cuối xong , rồi lại mở tab khác bấm xong rồi ....thành 3-4 lần xong sẽ tạo ra 3-4 thông báo cho nhân sự khác

=> Kết quả:

Cứ nghĩ mình bấm xong rồi, mình đã lưu mà sao hệ thống bị mất?Một trang cụ thể, chi tiết chỉ được 1 tab cùng 1 lúc.

Nếu không nội dung sẽ lưu đè lên nhauNhiều tab quá
Nhiều tab quáXem thêm Đã bấm lưu nhưng mất nội dung đã chỉnh sửa, không cập nhật bản mới nhất

Nhiều việc nhìn giống giống, y nhau, trùng lặp, spam, thông báo giống nhau?

Updated 24 Aug 2021
Did this page help?
Yes
No